VLOOKUP in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie VLOOKUP is:

EngelsNederlands
VLOOKUP
VERT.ZOEKEN

Beschrijving

U kunt de functie VERT.ZOEKEN gebruiken om te zoeken in de eerste kolom van een bereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) van cellen, waarna u als resultaat een waarde krijgt uit een cel op dezelfde rij van het bereik. U hebt bijvoorbeeld een lijst van werknemers in het bereik A2:C10. De id-nummers van de werknemers zijn opgeslagen in de eerste kolom van het bereik, zoals in de volgende afbeelding wordt aangegeven.

Een cellenbereik in een werkblad

Als u het id-nummer van een werknemer weet, kunt u de functie VERT.ZOEKEN gebruiken om de afdeling of de naam van de werknemer op te zoeken. Als u de naam van werknemer nummer 38 wilt opzoeken, gebruikt u de formule =VERT.ZOEKEN(38, A2:C10, 3, ONWAAR). Deze formule zoekt naar de waarde 38 in de eerste kolom van het bereik A2:C10 en geeft als resultaat de waarde in de derde kolom van het bereik en op dezelfde rij als de zoekwaarde ("Thomas Axen").

De afkorting VERT in VERT.ZOEKEN verwijst naar verticaal. Gebruik VERT.ZOEKEN in plaats van HORIZ.ZOEKEN als de vergelijkingswaarden zich in een kolom links van de gegevens bevinden die u zoekt.Meer informatie (bron)