TRIMMEAN in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie TRIMMEAN is:

EngelsNederlands
TRIMMEAN
GETRIMD.GEM

Beschrijving

Berekent het gemiddelde van een bepaalde groep waarden in een gegevensverzameling. GETRIMD.GEM berekent het gemiddelde zonder rekening te houden met een bepaald percentage gegevenspunten aan de boven- en onderkant van de gegevensverzameling. Gebruik deze functie als u gegevens die te veel afwijken van het gemiddelde niet bij een analyse wilt betrekken.Meer informatie (bron)