SUM in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie SUM is:

EngelsNederlands
SUM
SOM

Beschrijving

Met de functie SOM worden alle getallen opgeteld die u opgeeft als argumenten (argument: een waarde waarmee u informatie toevoegt aan een actie, gebeurtenis, methode, eigenschap, functie of procedure.). Elk argument kan een bereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) zijn, een celverwijzing (celverwijzing: de coördinaten die een cel op een werkblad in beslag neemt. Zo is B3 de verwijzing naar de cel die zich op het snijpunt van kolom B en rij 3 bevindt.), een matrix (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.), een constante (constante: een waarde die niet is berekend. Het getal 210 en de tekst 'Kwartaalcijfers' zijn bijvoorbeeld constanten. Een expressie of een waarde die het resultaat is van een expressie, is geen constante.), een formule (formule: een opeenvolging van waarden, celverwijzingen, namen, functies of operatoren in een cel die samen een nieuwe waarde produceren. Een formule begint altijd met een gelijkteken (=).) of het resultaat van een andere functie. Met SOM(A1:A5) worden bijvoorbeeld alle getallen opgeteld in de cellen A1 tot en met A5. Met SOM(A1, A3, A5) worden de getallen in de cellen A1, A3 en A5 opgeteld.Meer informatie (bron)