STDEVA in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie STDEVA is:

EngelsNederlands
STDEVA
STDEVA

Beschrijving

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef. De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde.Meer informatie (bron)