SOM.ALS in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie SOM.ALS is:

NederlandsEngels
SOM.ALS

Beschrijving

Met de functie SOM.ALS kunt u de waarden in een bereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) optellen die voldoen aan criteria die u opgeeft. Stel dat een kolom getallen bevat en u alleen de waarden die groter dan 5 zijn, wilt optellen. U kunt daarvoor de volgende formule gebruiken:

=SOM.ALS(B2:B25;">5")

In dit voorbeeld wordt het criterium toegepast op de waarden die worden opgeteld. Als u wilt, kunt u criteria toepassen op het ene bereik en de overeenkomende waarden in een ander bereik optellen. Met de formule =SOM.ALS(B2:B5; "John"; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan "John".

 Opmerking   Zie Functie SOMMEN.ALS als u meerdere cellen wilt optellen op basis van meerdere criteria.Meer informatie (bron)