R.KWADRAAT in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie R.KWADRAAT is:

NederlandsEngels
R.KWADRAAT

Beschrijving

Berekent r-kwadraat van een lineaire regressielijn door gegevenspunten in y-bekend en x-bekend. Zie PEARSON, functie voor meer informatie. De waarde van r-kwadraat kan worden gezien als dat deel van de variantie in y dat toe te schrijven is aan de variantie in x.Meer informatie (bron)