PEARSON in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie PEARSON is:

NederlandsEngels
PEARSON

Beschrijving

Berekent de correlatiecoëfficiënt r van Pearson, een dimensieloze index tussen -1,0 en 1,0, die de mate van lineaire samenhang tussen twee gegevensverzamelingen aangeeft.Meer informatie (bron)