NETWORKDAYS in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie NETWORKDAYS is:

EngelsNederlands
NETWORKDAYS
NETTO.WERKDAGEN

Beschrijving

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen begindatum en einddatum. Weekeinden en datums die zijn gedefinieerd als feestdagen gelden niet als werkdagen. Gebruik NETTO.WERKDAGEN om vergoedingen en emolumenten te berekenen die zijn gebaseerd op het aantal gewerkte dagen in een bepaalde periode.

 Tip   Als u het aantal volledige werkdagen tussen twee datums wilt berekenen met behulp van parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekeinden zijn, gebruikt u de functie NETWERKDAGEN.INTL.Meer informatie (bron)