LOGNORM.INV in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie LOGNORM.INV is:

EngelsNederlands
LOGNORM.INV
LOGNORM.INV

Beschrijving

Berekent de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters gemiddelde en standaarddev. Als kans = LOGNORM.VERD(x;...), geldt LOGNORM.INV(kans;...) = x.

Gebruik de logaritmische normale verdeling om gegevens te analyseren die logaritmisch zijn getransformeerd.Meer informatie (bron)