LOGNORM.INV in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie LOGNORM.INV is:

NederlandsEngels
LOGNORM.INV

Beschrijving

Berekent de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters gemiddelde en standaarddev. Als kans = LOGNORM.VERD(x;...), geldt LOGNORM.INV(kans;...) = x.

Gebruik de logaritmische normale verdeling om gegevens te analyseren die logaritmisch zijn getransformeerd.Meer informatie (bron)