LOGEST in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie LOGEST is:

EngelsNederlands
LOGEST
LOGSCH

Beschrijving

Berekent in regressieanalyse een exponentiële kromme die past bij uw gegevens en geeft als resultaat een matrix met waarden die de kromme beschrijft. Omdat de functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet deze worden ingevoerd als een matrixformule.

De vergelijking voor de kromme luidt als volgt:

y = b*m^x

of

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

als er meerdere x-waarden zijn, waarbij de afhankelijke y-waarde een functie is van de onafhankelijke x-waarden. De m-waarden zijn grondtallen die corresponderen met elk van de exponentiële x-waarden en b is een constante. y, x en m kunnen vectoren zijn. LOGSCH geeft als resultaat de matrix {mn;mn-1;...;m1;b}.Meer informatie (bron)