IF in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie IF is:

EngelsNederlands
IF
ALS

Beschrijving

De functie ALS geeft een bepaalde waarde als resultaat als de opgegeven voorwaarde WAAR is en een andere waarde als deze ONWAAR is. De formule =ALS(A1>10;"Meer dan 10";"10 of minder") geeft 'Meer dan 10' als resultaat als A1 groter is dan 10, en '10 of minder' als A1 kleiner is dan of gelijk is aan 10.Meer informatie (bron)