GESTEP in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie GESTEP is:

EngelsNederlands
GESTEP
GROTER.DAN

Beschrijving

Geeft 1 als resultaat als getal ≥ drempelwaarde. Als dit niet het geval is, wordt 0 (nul) als resultaat gegeven. Gebruik deze functie om een reeks waarden te filteren. Door bijvoorbeeld een aantal GROTER.DAN-functies te combineren, kunt u vaststellen of er waarden zijn die een bepaald maximum te boven gaan.Meer informatie (bron)