FISHER in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie FISHER is:

NederlandsEngels
FISHER

Beschrijving

Berekent de Fisher-transformatie voor de waarde x. Deze transformatie levert een functie op die een normale verdeling geeft in plaats van een scheve verdeling. Gebruik deze functie als u hypothesen wilt toetsen aan de hand van de correlatiecoëfficiënt.Meer informatie (bron)