EVEN in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie EVEN is:

NederlandsEngels
EVEN

Beschrijving

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde even gehele getal. Met deze functie kunt u elementen verwerken die paarsgewijs worden aangeleverd. U hebt bijvoorbeeld een pakkist die per rij gevuld kan worden met één of twee onderdelen. De kist is vol zodra het aantal onderdelen naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde tweevoud, gelijk is aan de capaciteit van de kist.Meer informatie (bron)