DUUR in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie DUUR is:

NederlandsEngels
DUUR

Beschrijving

Berekent de Macauley-duur van een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt. Onder duur wordt verstaan het gewogen gemiddelde van de huidige waarde van de cashflows. Dit gemiddelde geeft de mate aan waarop obligatieprijzen reageren op rendementswijzigingen.Meer informatie (bron)