DURATION in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie DURATION is:

EngelsNederlands
DURATION
DUUR

Beschrijving

Berekent de Macauley-duur van een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt. Onder duur wordt verstaan het gewogen gemiddelde van de huidige waarde van de cashflows. Dit gemiddelde geeft de mate aan waarop obligatieprijzen reageren op rendementswijzigingen.Meer informatie (bron)