DOLLAR in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie DOLLAR is:

EngelsNederlands
DOLLAR
EURO

Beschrijving

Met de functie die in dit Help-onderwerp wordt beschreven, converteert u een getal naar een tekstnotatie, met een valutasymbool. De naam van de functie (en het toegepaste symbool) is afhankelijk van de taalinstellingen van uw computer.

Met deze functie converteert u een getal naar tekst met een valutanotatie, waarbij de waarde wordt afgerond op het opgegeven aantal decimalen. De notatie luidt als volgt: € #.##0,00_);(€ #.##0,00).Meer informatie (bron)