DELTA in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie DELTA is:

EngelsNederlands
DELTA
DELTA

Beschrijving

Toetst of twee waarden gelijk zijn. Geeft 1 als resultaat indien getal1 = getal2 en geeft 0 indien dat niet het geval is. Gebruik deze functie om een reeks waarden te filteren. Door bijvoorbeeld een aantal DELTA-functies te combineren, kunt u berekenen of er gelijke paren zijn. Deze functie wordt ook wel de Kronecker delta-functie genoemd.Meer informatie (bron)