CUM.HOOFDSOM in andere talen:

De Engelse vertaling van de Excel functie CUM.HOOFDSOM is:

NederlandsEngels
CUM.HOOFDSOM

Beschrijving

Berekent de cumulatieve terugbetaalde hoofdsom voor een lening tussen begin_periode en einde_periode.Meer informatie (bron)