COUNTIF in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie COUNTIF is:

EngelsNederlands
COUNTIF
AANTAL.ALS

Beschrijving

De functie AANTAL.ALS telt het aantal cellen in een bereik dat voldoet aan een enkel criterium dat u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld alle cellen tellen die met een bepaalde letter beginnen of alle cellen tellen die een getal bevatten dat groter of kleiner is dan een getal dat u opgeeft. Stel dat u een werkblad hebt dat een lijst met taken bevat in kolom A en de voornaam van de persoon aan wie de taak is toegewezen in kolom B. Met de functie AANTAL.ALS kunt u tellen hoe vaak de naam van een persoon in kolom B voorkomt en zo bepalen hoeveel taken aan die persoon zijn toegewezen. Bijvoorbeeld:

=AANTAL.ALS(B2:B25;"Nancy")

 Opmerking   Zie Functie AANTALLEN.ALS als u het aantal cellen wilt tellen op basis van meerdere criteria.Meer informatie (bron)