CONFIDENCE.NORM in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie CONFIDENCE.NORM is:

EngelsNederlands
CONFIDENCE.NORM
BETROUWBAARHEID.NORM

Beschrijving

Het betrouwbaarheidsinterval is een bereik van waarden. Uw steekproefgemiddelde, x, bevindt zich in het midden van dit bereik en het bereik is x ± VERTROUWELIJKHEID.NORM. Als x bijvoorbeeld het steekproefgemiddelde is van leveringstijden van producten die per post zijn besteld, is x ± VERTROUWELIJKHEID.NORM een bereik van populatiegemiddelden. Voor een populatiegemiddelde, μ0, in dit bereik, is de kans dat een steekproefgemiddelde verder van μ0 dan x wordt verkregen, groter dan alfa. Voor een populatiegemiddelde, μ0, niet in dit bereik, is de kans dat een steekproefgemiddelde verder van μ0 dan x wordt verkregen, kleiner dan alfa. Met andere woorden, stel dat we x, standaarddev en grootte gebruiken om een tweezijdige toets samen te stellen met significantieniveau alfa van de hypothese dat het populatiegemiddelde μ0 is. Dan verwerpen we deze hypothese niet als μ0 zich in het betrouwbaarheidsinterval bevindt, en verwerpen we deze hypothese als μ0 zich niet in het betrouwbaarheidsinterval bevindt. Het betrouwbaarheidsinterval staat niet toe te concluderen dat er een kans 1 – alfa is dat het volgende pakje een leveringstijd heeft die zich in het betrouwbaarheidsinterval bevindt.Meer informatie (bron)