CEILING in andere talen:

De Nederlandse vertaling van de Excel functie CEILING is:

EngelsNederlands
CEILING
AFRONDEN.BOVEN

Beschrijving

Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af, verder van nul af, naar het meest dichtbij gelegen significante veelvoud. Als u uw prijzen altijd wilt afronden op 5 of 10 cent en het product op € 4,42 is geprijsd, gebruikt u de formule =AFRONDEN.BOVEN(4,42; 0,05) om prijzen af te ronden naar het dichtstbij gelegen veelvoud van vijf cent. Een product dat eigenlijk € 4,42 kost, wordt dan als € 4,45 geprijsd.Meer informatie (bron)